VSTUP PRO NÁJEMCE (nečleny družstva)

Zde jsou zveřejněny vybrané zápisy ze schůzí představenstva a další informace

 

 

Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

můžete nahlédnout zde  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-308    případně ve formátu  pdf