Domovní řád

zde k nahlédnutí

 

V domě je nutné zachovávat pořádek a čistotu.

Vrtání do panelů a obdobné „úpravné práce“ jsou možné
pouze ve všedních dnech nebo v sobotu od 9 do 12 a od 15 do 18 hodin.
Pokud to z vážných důvodů není možné dodržet, je nutné předjednání s dostatečným předstihem.

Ve sklepních prostorách je zakázáno kouřit a skladovat hořlaviny.

vytah

Domovní řád byl schválen členskou schůzí dne 15.3.2001